Hello! Adakah anda fasih dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris? Jika demikian, kami akan senang jika anda boleh membantu kami menterjemah/mengoreksi laman web ini. Tekan di sini!
🇬🇧
Rank
# 28
Likes
♥ 263
Players
412 / 1500
creativefun.eu
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x »------------» CreativeFun «------------« New advertising channel has been added!
Likes (263)

Server Banner HTML
<iframe src="https://ms.namemc.com/server/creativefun.eu/embed" width="728" height="90" style="border:none"></iframe>
JSON API

List of Every Like

https://api.namemc.com/server/<Server>/likes
Contoh

https://api.namemc.com/server/creativefun.eu/likes


Verify an Individual Like

https://api.namemc.com/server/<Server>/likes?profile=<UUID>
Contoh

https://api.namemc.com/server/creativefun.eu/likes?profile=403e6cb7-a6ca-440a-8041-7fb1e579b5a5