Beule


Profil Minecraft
Sejarah nama
Profil Minecraft ini mempunyai 1 menunggu permintaan rakan.
Kulit (30+)
Ketua Command (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Beule"}
Ketua Command (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Beule"}